جراحی با لیزر بیماری های مقعدی و درمان آن

 • خدمات کیلینیک لیزر شفا

  دراین کلینیک خدمات درمانی جهت تسکین درد ، سوزش و خونریزی ناحیه مقعد صورت می پذیرد. که این فرآیند ممکن است با پرهیز غذایی ، درمان دارویی و یا جراحی با لیزرباشد.درزیر به انواع این بیماری ها می پردازیم.

 • انواع هموروئیدبواسیر

  • هموروئید درجه 1 : از مخرج خارج نمی شود و تنها علامتش دفع خون قرمز می باشد.
  • هموروئید درجه 2 : از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا می رود.
  • هموروئید درجه 3 : از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا نمی رود بلکه با دست جا می رود.
  • هموروئید درجه 4 : همیشه در خارج مخرج است و جا نمی رود.

هموروئید

fissure سبب دفع دردناک متناوب و گاهی خونریزی می شود. در موارد حاد و باآب گرم و ملین درمان می شود ولی در موارد مزمن و عود شونده عمل جراحی اسفتکتروتومی بدون دست زدن به زخم به روش استاندارد و یا لیزر و به طور سرپایی ضرورت دارد.

 

دفع طولانی مدت چرک از یک سوراخ در اطراف مخرج است و تنها درمان آن جراحی لیزری یا استاندارد و به صورت سرپایی است.

 

دفع طولانی مدت چرک از روی استخوان خاجی است و تنها درمان آن جراحی استاندارد یا لیزری وبه صورت سرپایی است و زخم حاصل بازگذاشته می شود.

 

روش های درمانی :

 • درمانی داروئی هموروئید : درجه 1و2 با افزودن فیبر غذایی و ملین و پرهیز از زور زدن طی 5 – 4 روز درمان می شود.
 • جراحی با لیزر هموروئید : برای نوع درجه 3و4 و با روش استاندارد یا لیزری انجام می شود.

آشنایی با بیماری های مقعدی و روش های درمانی :

تماس بگیرید