با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده و روند درمان شما را تضمین می نماییم.

انواع روش های درمان فیستول مقعدی، بهترین روش های درمان فیستول