با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده و روند درمان شما را تضمین می نماییم.

08/05/2023

علت اسپاسم مقعدی یا گرفتگی عضلات اسفنکتر چیست؟

اسپاسم مقعدی یا Proctalgia Fugax به گرفتگی موقت و ناگهانی همراه با درد مقعد گفته می‌شود. این اسپاسم شدید عضلانی در داخل و یا اطراف کانال […]