با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده و روند درمان شما را تضمین می نماییم.

Fistula-laser-Drtajbakhsh-Shafa-Clinic-3

بررسی لیزر فیستول مقعد