با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده و روند درمان شما را تضمین می نماییم.

Aggravating factors of anal fistula

چه چیزهایی باعث تشدید و عود فیستول مقعدی می شوند؟