با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده و روند درمان شما را تضمین می نماییم.

ترشح چرک زرد نزدیکی مقعد

ترشح چرک زرد نزدیکی مقعد