زگیل تناسلی

24/10/2017

اسکین تگ و تفاوت آن با زگیل تناسلی و راه های درمان و پیشگیری

اسکین تگ و زگيل تناسلی گاها با هم اشتباه گرفته می شوند و این یک اشتباه رایج در این مورد می باشد که در پایین ما به […]
24/10/2017

زگیل تناسلی و نیاز مراجعه به پزشک متخصص

مشاهده زگیل تناسلی و نیاز مراجعه به پزشک متخصص زمانی حتمی می شود که شما یا شریک جنسی شما توده هایی در قسمت تناسلی و یا […]
17/04/2017

درمان قطعی زگیل تناسلی در مردان و زنان

زگیل تناسلی یا زگیل اطراف آلت و یا مقعد یک بیماری بسیار شایع در سنینی است که فعالیت های جنسی شایع می باشد و عامل آن […]
تماس بگیرید