خون در مدفوع

11/03/2020
خونریزی مقعدی و خون در مدفوع

خونریزی مقعدی برای چیست؟

خونریزی مقعدی یکی از شایع ترین شکایت های بیماران در هنگام مراجعه به کلینیک می باشد. برخی مواقع این خونریزی خود را به شکل خون در […]
تماس بگیرید