جراحی کیست مویی

24/06/2019
کیست مویی

جراحی بسته کیست مویی

جراحی به روش بسته در روش جراحی بسته کیست مویی، بیمار تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی قرار می‌گیرد و محل کیست مویی به شکل […]
29/05/2019
جراحی باز کیست مویی

جراحی باز کیست مویی

جراحی سنتی کیست مویی جراحی باز کیست مویی یکی دیگر از انواع روش های درمانی کیست مویی می باشد که که در صورتی که دارو جواب […]
29/05/2019
درمان کیست مویی با جراحی

مقایسه جراحی باز با لیزر کیست مویی

درمان کیست مویی به روش باز یا لیزر؟ مقایسه جراحی باز با لیزر کیست مویی با مطالعه هر دو روش امکان پذیر خواهد بود در صورتی […]
تماس بگیرید