کلینیک لیزر شفا

10/04/2017

عوامل مستعد کننده بیماریهای نشیمنگاهی یا مقعدی

عوامل مستعد کننده بیماریهای نشیمنگاهی یا مقعدی از گذشته عوامل ارثی و ژنتیکی مهمترین عامل تغییر در نوع دفع مدفوع بصورت یبوست یا اسهال شدید می […]
تماس بگیرید