چسبندگی چيست؟

در خيلي مواقع در كلنيك با بيماراني مواجه ميشويم كه دچار بعضي علايم هستند كه به پزشك مراجعه و توسط پزشك به انان گفته ميشود كه علايم انها ناشي از چسبندگي است , اما بطور كامل به انها توضيح داده نميشود و اين باعث سردرگمي بيماران ميشود به همين خاطر ابتدا تعريفي از چسبندگي داده ميشود.

تمام ارگان ها در بدن و در مجاورت هم قرار دارند وبا پوشش منسب كه همانا پوست و عضلات و فاشياي مربوطه حفاظت ميشوند , مثلا داخل حفره شكم معده روده ها. كبد. كيسه صفرا و غيرو قرار دارند و اينها هيچگونه چسبندگي به هم ندارند اما اگر عفونتي داخل شكم اتفاق افتد و يا عمل جراحي روي اعضاي داخل شكمي انجام شود بعد از ترميم احشاء داخل شكمي به هم نزديك شده و بهم ميچسبند كه در اكثر موارد بهبود ميابد ولي گاهي چسبندگي تداوم ميابد و باعث علائمي مثل دردهاي مزمن شكمي. تهوع و استفراغ و گاهي انسداد ميشود.
در اندام ها نيز همين مسئله وجود دارد مثلا در پاره شدن عضلات دست و ترميم آن با بخيه آنها منجر به ايجاد چسبندگي بين عضلات. اعصاب و عروق خوني ميشود كه ميتواند منجر به محدوديت حركتي و غيرو شود.

يك مورد نسبتا شايع در خانمها عفونت هاي لگني است كه در نهايت منجر به چسبندگي بين رحم و تخمدانها و لوله هاي رحمي و روده ها ميشود و ميتواند منجر به دردهاي حين قاعدگي وحتي نازايي شود

از توضيحات بالا مشخص ميشود كه چسبندگي يك واكنش طبيعي اعضاي بدن به عفونت ها و يا اعمال جراحي و صدمات مختلف ميباشد و چندان هم شايع نيست. بنابراين گفته بيماران كه هر مشكل خود را به چسبندگي نسبت ميدهند صحيح نميباشد مگر انكه زمينه ايجاد چسبندگي همانطوركه توضيح داده شد وجود داشته باشد.